Årsmøte for tennisgruppen i LIF

Postet av Langesund Idrettsforening den 17. Feb 2016

Tid: 7. mars, kl 19-20.

Sted: LIF Klubbhus

Agenda for årsmøtet;

1. Åpning, godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder og sekretær

3. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen

4. Årsberetning for 2015

5. Regnskap for 2015

6. Behandling av innkomne forslag og saker

7. Fastsettelse av kontingent for 2016

8. Budsjett 2016

9. Valg

Styret oppfordrer alle medlemmer til å møte opp. Årsmøte er klubbens øverste styringsorgan og gir deg en god mulighet til å være med på å styre klubben i riktig retning i årene fremover. Forslag til saker under punkt 6 ønsker vi å få tilsendt pr mail innen fredag 20. februar.

Vi ønsker velkommen til møtet.


Med vennlig hilsen

Styret i LTK


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.