LIF Barneidrett

Det er pr. dags dato ingen aktivitet i barneidrettsgruppen.
Dersom noen ønsker å bidra til å starte opp denne kan leder i LIF kontaktes, se web-side for hovedforeningen for kontaktdata; http://www.langesundif.no/p/10705/hovedstyret