Årsmøte LIF Hovedforeningen

Postet av Langesund Idrettsforening den 14. Jan 2020


Ny dato for årsmøtet er 11.6.2020.

Årsmøteinnkaling


Tid: Torsdag 11.6.2020, kl. 20.00 (endret starttidspunkt).

Sted: Klubbhuset

Saksliste

1. Åpning av årsmøtet

2. Godkjenning av stemmeberettigede

3. Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden

4. Valg av dirigent og referent, samt 2 medlemmer til underskrift av protokollen

5. Årsberetning for 2019

6. Reviderte regnskaper 2019

7. Fastsette kontingenter for 2020

8. Budsjetter 2020

9. Innkomne forslag

10. Vedtektsendringer

11. Valg

12. Utmerkelser: Forslag til årets Garås statuett


Forslag sendes leder innen 2 uker før møtet. Trykk her for å sende inn forslag.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Se link.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

NB! Gjeldende avstandsregler vil gjelde under møtet!


 Velkommen til årsmøte!


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.